میز مدیریت 108

بررسی اجمالی میز مدیریت 108

طول

220cm

عرض

165cm

ارتفاع

75cm