میز مدیریت 145

بررسی اجمالی میز مدیریت 145

طول

180cm

عرض

160cm

ارتفاع

77cm