میز مدیریت 157

بررسی اجمالی میز مدیریت 157

طول

160cm و 186cm

عرض

156cm

ارتفاع

76cm