میز کنفرانس 520

بررسی اجمالی میز کنفرانس 520

طول

780cm

عرض

270cm

ارتفاع

73cm