میز کنفرانس 524

بررسی اجمالی میز کنفرانس 524

طول

920cm

عرض

312cm

ارتفاع

73cm