میز کنفرانس 589

بررسی اجمالی میز کنفرانس 589

طول

390cm

عرض

160cm

ارتفاع

75cm